Vacature Begeleider | die gedragsbeperkingen bij jongeren weet te hanteren | Vechtstraat 4

Begeleider | die gedragsbeperkingen bij jongeren weet te hanteren

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'home' voor onze homepage.

Voldoening halen uit het zorgen voor kinderen of jongeren tot 25 jaar met een beperking, in een leuk woonhuis en samen met een enthousiast team? 

Bel gerust voor meer informatie!

Wat ga jij doen? 

Uitgangspunt bij de begeleiding is het ondersteunen op ontwikkeling en mogelijkheden, niet uitgaande van, maar wel rekening houdend met de beperkingen van de individuele jongeren.

Een begeleider C is in staat om de individuele begeleidingsbehoefte van de jongere te zien, deze te vertalen en vervolgens in te passen in het grotere geheel. Naast het begeleiden van de jongeren, werk je nauw samen met hun ouders en netwerk.

 

De begeleiding richt zich voornamelijk op het aanleren en ontwikkelen van:

 • praktische vaardigheden gericht op de zelfredzaamheid en ADL, het dagritme indelen, hoe te ontspannen na het werk;
 • begeleiding en verzorging van het kinderen/jongeren aan de hand van hun persoonlijke doelen in het ondersteuningsplan;
 • sociale vaardigheden zoals communiceren en contacten onderhouden, nieuwe contacten leren aangaan;
 • psychosociale vaardigheden zoals reacties van anderen duiden, gedrag duiden, omgaan met stress
 • kunt samen met de jongeren in kaart brengen wat hij/zij nog wilt leren, waarbij aandacht voor stage/dagbesteding en vervolg wonen
 • de begeleider is  vaste contactpersoon voor ongeveer 2 jongeren.
Wat wij van jou verwachten 
 • een diploma vanaf  MBO 4 niveau in een agogische richting
 • een passie hebben om kinderen en jongeren te begeleiden, te verzorgen, uit te dagen en te stimuleren
 • kunnen wisselen tussen verschillende begeleidingsstijlen
 • een Ondersteuningsplan (OP) kunnen schrijven voor de cliënt en de verantwoordelijkheid kunnen nemen  voor de hele overlegcyclus rondom dit OP
 • goed in een team kunnen samenwerken maar ook alleen op een groep. Multidisciplinair werken is heel belangrijk, je moet in staat zijn om goede contacten met therapeuten, scholen, dagbestedingslocaties te leggen en te onderhouden
 • een voortrekkersrol durven in te nemen en creatief kunnen zijn in het bedenken van oplossingen in onverwachte situaties
 • in staat zijn om ook buiten de kaders van het In-stap-huis te denken en kijken
 • feedback durven geven en deze ook kunnen ontvangen
 • een goede samenwerking met de ouders maar ook met anderen (zoals begeleiders dagbesteding) zie je als belangrijk speerpunt
 • helder communiceren, consequent en betrouwbaar zijn in gedrag, goed kunnen begrenzen en reflecteren op eigen handelen maken het profiel compleet.
Wat wij jou bieden 

Sherpa biedt een jaarcontract voor 24 uur per week (of meer uren in overleg) en met uitzicht op een vast dienstverband als het van beide kanten klikt.

De functie is ingeschaald als Begeleider C en het salaris in FWG 40 met een maximum bruto bedrag van € 2.793,- per maand op fulltime basis, conform de cao Gehandicaptenzorg. De standplaats is Baarn.