Verstandelijke beperking - Wonen in de wijk | Werken bij Sherpa
Verstandelijke beperking - Wonen in de wijk

Verstandelijke beperking - Wonen in de wijk

De cliënten met een verstandelijke beperking, vormen een grote groep bij Sherpa. Onderling verschilt hun ondersteuningsbehoefte enorm.

Bij Sherpa gaan we daarom uit van het individu. Soms wonen cliënten zelfstandig en krijgen zij ambulante ondersteuning, in andere gevallen is er meer begeleiding nodig.

Je werkt zelfstandig en krijgt te maken met een variatie aan zorgvragen. Dat houdt je scherp en betrokken.